Er din russegruppe for opptatt med å redde miljøet og har glemt å bestille russelogo? Trykk her for å se våre tilbud.

Dagens samfunn står midt i klimakrisen som følger av at klimaet på jorden har endret seg betraktelig de siste hundreårene. Det er også konstatert at endringene vil fortsette i tiden fremover. Hva er egentlig klima og klimaendringer? Været er noe man kan se hver dag ut av vinduet og det kan endre seg på timer eller dager. Klimaet er gjennomsnittet av været målt over en lang periode. Klimaet kan man ikke se over få dager, det må måles over en lang periode på flere år eller tiår.

Hvordan har klimaet endret seg?

I vår tid har vi opplevd en oppvarming av kloden som blir raskere og kraftigere jo lenger nord man kommer. Isbreer smelter i for stor fart, mer ekstremvær og uforutsigbare værmeldinger er noe av det menneskene har fått erfare i dag. Dette skyldes at gjennomsnittstemperaturen på jorda øker og dette medfører endringer/konsekvenser som omtales «klimakrisen»:

 • Smelting av isbreer og varmere havtemperatur fører til at havet stiger raskere
 • Havet tar opp og lagrer ca.20% av Co2 utslippene og hindrer at Co2 slippes ut i atmosfæren. Havet har blitt 26 % surere som følger av forurensingen. Når vannet er surt har det vanskeligere å ta opp Co2 og bevare naturmangfoldet i havet.
 • Siden 1980-tallet har temperaturen i permafrosten blitt høyere over hele verden
 • Endringer i nedbørsmønstre
 • På verdensbasis blir det mer ekstremvær
 • Naturkatastrofer som orkaner og sykloner kommer oftere

Hvorfor skjer klimakrisen?

Klimaet endrer seg som følger av at det slippes ut mer drivhusgasser i atmosfæren enn det som er naturlig. Co2 gassen (klimagass) gjør drivhuseffekten sterkere og mindre varme slipper ut gjennom atmosfæren. Kloden blir dermed varmet opp mer enn den burde som følge av klimagassene som blir fanget i atmosfæren.De økte klimagassene er på mange måter menneskeskapt gjennom fossile brensler, som olje, gass, kull.

Hvordan minske klimautslippene – hvordan kan russen bidra?

For å stanse utviklingen må man gjøre en drastisk endring i utslipp av klimagasser. Samtidig som man reduserer utslipp, må man også finne gode måter å fjerne Co2 i atmosfæren på – karbonfangst. Det er allikevel viktig å påpeke at alle kan gjøre noe. Din russegruppe kan bidra på mange gode måter som er viktig for miljøet.

FNs klimapanel har foreslått konkrete tiltak for å minske klimautslippene:

 • Energisektoren må bli bærekraftig = utbygging av vann, vind, solkraft fremfor olje og kull.
 • Byene må bygges på klimavennlig måte = satse på kollektivtrafikk og bygninger mindre avhengig av fossile brensler
 • Barn, ungdom, russ og voksne kan minske sitt forbruk og endre livsstilen i en mer bærekraftig retning.
majesty-russ

Trenger din russegruppe en premium russelogo?

Vi på Russelogo.no er størst i Norge på premium russelogo siden 2009. Dette gjør oss til eksperter på å forstå hva russen trenger og ønsker. Vårt team består av bransjens beste designere på grafisk design og russelogo. Med dette som utgangspunkt er vårt mål å overgå russens forventinger. Vi strekker oss alltid lenger for å gjøre dere fornøyd. Dette resulterer i at russen gir oss topp tilbakemeldinger!

 • Få første skisse innen 2-3 dager
 • Vi har ingen forhåndsbetaling – betal når logoen er ferdig
 • Vi lager kun premium logoer til topp kvalitet
 • Vi får topp tilbakemeldinger fra russen. Les hva russen skriver om oss her.
 • Sammen skaper vi magi som blir lagt merke til og aldri glemt

Sjekk ut vårt pristilbud på russelogo.no i dag!