I dag er det over 258 millioner barn og unge som ikke går på skole eller får utdanning. Det er mange ulike grunner til at disse barna ikke får gått på skole. Noen av grunnene er listet opp nedenfor:

Er din russegruppe på utkikk etter russelogo? Vi er Norges største leverandør av premium russelogo siden 2009! Sjekk ut vår hjemmeside og bestill til russelogo til tilbudspris i dag.

 • For stor avstand mellom skolen og hjemmet. For eksempel i fattige strøk i Afrika der man må gå flere timer for å komme fra landsbygda til skolen
 • De eldste barna må passe på småsøsken eller jobbe
 • Foreldrene har ikke råd til skoleuniform og bøker
 • Skolen mangler lærere – ingen kan undervise
 • Krig, uroligheter og naturkatastrofer
 • Mangel på skoler og lærere
 • Dårlig skolemateriell, dårlige skolebygg
 • Ikke undervisning på morsmål – tenk hvis russen i Norge fikk all undervisning på et språk de ikke forstod.
 • Jenter blir gravide i ung alder

Fra 2000 til 2015 fikk man en positiv utvikling når det gjelder antall barn som ikke gikk på skole ettersom dette tallet nesten ble halvert. Dessverre er det slik i mange land at undervisningen er svært dårlig. Lærerne mangler utdanning, skoledagene er korte, det er for mange barn i klassene og elevene får ikke god nok oppfølgning. Dette resulterer til at 80% av elevene som bor i fattige land ikke kan lese når de går ut av barneskolen. I tillegg slutter 48% av barna i fattige land på skolen før de har fullført barneskolen.

Jenter og gutter like mye verdt

Jenter og gutter er like mye verdt og like viktige uansett hvor i verden de bor. Dessverre er allikevel forskjellen mellom jenter og gutter er størst i de fattigste landene. 2/3 av verdens analfabeter er kvinner og kun halvparten av kvinner sør for Sahara kan lese. Dette grunner blant annet i at jenter blir holdt utenfor skolegangen. Grunnen til at flest jenter holdes vekk fra skolen er blant annet:

 • Jenter må delta i husarbeid og passe småsøsken
 • Jenter må gifte seg i ung alder
 • Skoleveien er utrygg
 • Familien har dårlig råd og prioriterer sønnene

Hvordan kan man få alle på skolen? Som russ kan du bli med å påvirke dette

1.januar 2016 trådte FNs bærekraftsmål i kraft. Disse målene har en felles plan for verdens land om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av disse målene handler om utdanning og at man skal «sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle». Det forutsetter også at jenter og gutter har lik tilgang til utdanning og at den skal være gratis.

For å nå dette målet krever det innsats fra både lærer, familie og statens side gjennom å:

toxic-russelogo
 • Utdanne fler lærere og gi høyere lønn. Kanskje du som russ kunne tenke deg å bli lærer og jobbe med å utdanne folk i andre land? Eller ungdom i Norge som trenger hjelp med integrering?
 • bedre kvaliteten på lærerutdanning
 • sikre lærebøker og undervisning på morsmål
 • tilrettelegge for at unge mødre kan være på skolen
 • bygge fler skoler. Kanskje du etter endt russetid ender opp som byggingeniør eller på noe annet hvis har mulighet til å hjelpe barn og unge i fattige land.
 • sikre skoleveier
 • bedre vann og sanitærforhold på skolen
 • foreldre og lokalmiljø må engasjeres

Trenger din russegruppe en premium russelogo?

Vi på Russelogo.no er størst i Norge på premium russelogo siden 2009. Dette gjør oss til eksperter på å forstå hva russen trenger og ønsker. Vårt team består av bransjens beste designere på grafisk design og russelogo. Med dette som utgangspunkt er vårt mål å overgå russens forventinger. Vi strekker oss alltid lenger for å gjøre dere fornøyd. Dette resulterer i at russen gir oss topp tilbakemeldinger!

 • Få første skisse innen 2-3 dager
 • Vi har ingen forhåndsbetaling – betal når logoen er ferdig
 • Vi lager kun premium logoer til topp kvalitet
 • Vi får topp tilbakemeldinger fra russen. Les hva russen skriver om oss her.
 • Sammen skaper vi magi som blir lagt merke til og aldri glemt

Sjekk ut vårt pristilbud på russelogo.no i dag!