Utdanningssystemet i Norge er lagt opp til at utdanningen obligatorisk og gratis for alle mellom 6 til 16 år. Fra 16 til 19 år har man lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Det vil si at ingen kan nekte deg å studere videre og alle som vil har mulighet til å bli avgangselever og russ. Den organiserte skolen i Norge går helt tilbake til middelalderen. I mange år har den norske skolen bestått av læren om kristendommen, mens det i dansketiden gikk over til latinskoler og lærde skoler med innføring av fag som geografi og historie.

Er din russegruppe på utkikk etter russelogo? Vi er Norges største leverandør av premium russelogo siden 2009! Hos oss får du alt du trenger og litt til. Sjekk ut vår hjemmeside i dag for knalltilbud på russelogopakkene.

Kort om utdanningshistorien i Norge

Hvordan var det norske utdanningssystemet før? Etter at Norge ble eget erkebispedømme i 1152, ble det opprettet katedralskoler i Trondheim, Oslo og Bergen. På denne tiden eksisterte verken «russ», «russetid» eller «russefeiring». Disse katedralskolene skulle gi opplæring til prester. Etter reformasjonen i 1539 ble det innført dansk kirketradisjon og katedralskolene ble omdannet til latinskoler. Først på 1700-tallet oppstod det for alvor interesse for undervisning og oppdragelse. Det ble opprettet universiteter og høgskoler med undervisning i kristendom, lesning, skrivning og regning. De to siste fagene var frivillige. Allerede på 1700-tallet kom morsmål, geografi og moderne historie med i læreplanene. I flere byer ble det opprettet borger- og realskoler som skulle forberede ungdommen på det praktiske liv. Latinskolene ble omdannet til «lærde skoler» i 1809 og det ble avlagt studenteksamen helt frem til 1883 i dansketiden.

I 1811 fikk Norge sitt eget universitet, men det skulle vise seg å ta lang tid før man feiret avgangselevene slik man gjør i dag med russefeiringen. Skoleplikten varte fra 7-8 års alder og frem til man var konfirmert. Det skulle være minst to måneders skolegang per år. I 1846 ble det innført håndarbeid for jenter og gymnastikk for gutter. I byene ble undervisningen utvidet til 18-24 timer per uke. I 1846 ble den første norske folkehøyskolen grunnlagt. I årene som fulgte har utviklingen gått i retning av at man beholdt en del av fagene fra dansketiden, men fikk en langt mer selvstendig utvikling med fokus på blant annet bokmål, nynorsk, matematikk, realfag osv. Utviklingen har gått i retning av en mer nøytral skolegang der religion og kristendom ikke lenger står i fokus.

De første russeluene så dagens lys

1900-tallet var preget av en sterk økning av søkere til videregående og høyere utdanning. Det ble generelt en endring i mye innen utdanningssystemet fra 1900-tallet. I 1905 ble blant annet den første røde russeluen tatt i bruk i hovedstaden. Dette ble starten på den lange tradisjonen kalt «russefeiring» som feires den dag i dag. Siden 1975 ha det vært fler kvinner enn menn som fullfører videregående opplæring. Statistikken viser også at det er fler kvinner i høyere utdanning og en økning på ca. 70 % når det gjelder antall studenter siden 1990 årene. Dette betyr at fler tar høyere utdanning og fullfører skolen. Med andre ord fungerer det norske utdanningssystemet veldig bra.

Utdanningssystemet i dag og russetiden

Den tiårige grunnskolen er obligatorisk og gratis. Grunnskolen blir delt inn i barnetrinnet (1.-7.klasse) og ungdomstrinnet (8.-10.klasse). Grunnskolen bygger på enhetsskoleprinsippet, en likeverdig og tilpasset opplæring for alle i et samordnet skolesystem. Alle barn og unge tar del i felles kunnskaps, kultur og verdigrunnlag.

Fra 16 til 19 år har man lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Denne opplæringen har som formål å føre frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse. Det er Fylkeskommunen som har lovfestet plikt til å følge opp ungdom i denne aldersklassen som ikke er under opplæring eller arbeid. Høsten 2019 var 92,8 % av alle 16-18 åringer i Norge registrert ved videregående opplæring. Når man har fullført totalt 13 års skolegang feires dette med en russefeiring der elevene er «russ» siste året på videregående.

russe-logo-bygdoyrolp-2018-780x780

Trenger din russegruppe en premium russelogo?

Vi på Russelogo.no er størst i Norge på premium russelogo siden 2009. Dette gjør oss til eksperter på å forstå hva russen trenger og ønsker. Vårt team består av bransjens beste designere på grafisk design og russelogo. Med dette som utgangspunkt er vårt mål å overgå russens forventinger. Vi strekker oss alltid lenger for å gjøre dere fornøyd. Dette resulterer i at russen gir oss topp tilbakemeldinger!

  • Få første skisse innen 2-3 dager
  • Vi har ingen forhåndsbetaling – betal når logoen er ferdig
  • Vi lager kun premium logoer til topp kvalitet
  • Vi får topp tilbakemeldinger fra russen. Les hva russen skriver om oss her.
  • Sammen skaper vi magi som blir lagt merke til og aldri glemt

Sjekk ut vårt pristilbud på russelogo.no i dag!