PERSONVERNERKLÆRING

Hvem er vi: Webkompaniet AS, som eier av russelogo.no og russelogodesign.no, org. nr. 999 529 860.

Hva betyr personvern for oss: Vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg måte.

Hvordan du deler dine personopplysninger med oss: Når du registrerer deg som bestiller via https://russelogo.no/, besøker nevnte nettside eller de tilknyttede sidene https://russelogodesign.no/ og deres underdomener (samlet «Nettsidene») og bruker våre tjenester, vil det bli samlet inn personopplysninger om deg. Vennligst les våre Betingelser for å få en tydelig forståelse av hvilke rettigheter og forpliktelser du har ved bruk av våre Tjenester.

Hva her Russlogo.no: Vi er profesjonelle grafiske designere som hovedsakelig lager russelogoer for russen.

Hva en personvernerklæring er:  Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder informasjon du har rett til når det samles inn opplysninger fra våre Tjenester og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og kan bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi våre Tjenester utvides eller endres. Vi vil varsle deg hvis dette krever nytt samtykke fra deg.

Hvorfor bør du lese den: Formålet med denne Personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av vår Nettside. Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en tydelig forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

Hvordan vi har strukturert erklæringen: For å oppnå vår overordnede visjon har vi utformet denne Personvernerklæringen i et leservennlig format, slik at du ikke trenger å lese alt for å finne svaret på ditt spesifikke spørsmål.

 1. Samtykke
 2. Berettiget interesse
 3. Elektronisk markedsføring
 4. Behandlingsansvarlig
 5. Hva er personopplysninger?
 6. Hvilke personopplysninger behandler vi?
 7. Når behandler vi personopplysninger?
 8. Formålet med vår behandling?
 9. Hvor lenge vil personopplysningene behandles?
 10. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
 11. Tredjepartslinker
 12. Synlighet
 13. Informasjonskapsler
 14. Sikkerhet
 15. Overføring av personopplysninger til utlandet
 16. Dine rettigheter
 17. Endring
 18. Kontakt

1. Samtykke

For å kunne benytte deg av våre Tjenester er det nødvendig at du gir oss et minimum av visse etterspurte personopplysninger. Hvis du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke gi deg tilgang til våre Tjenester.

Ved å bruke våre Tjenester, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss som angitt i punkt 18. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Hvis barn under 13 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt i punkt 18.

2. Berettiget interesse

I noen tilfeller behandler vi dine personopplysninger basert på vår berettigede interesse. For øyeblikket behandles personopplysninger basert på vår berettigede interesse for følgende formål:

Personopplysninger om hvorvidt noen er ansvarlig for en gruppering av kommende russ, inkludert e-postadresse, sted og mobiltelefonnummer: Behandles for å koble en ansvarlig for hver gruppe med samarbeidende selskaper som leverer dugnader. Telefonnummer i forbindelse med invitasjon fra en tredjepart. Dette gjelder for eksempel dersom du blir invitert til å teste våre tjenester via dine venner. I tilfellene over trenger vi ikke ditt samtykke for å behandle opplysningene, men du vil selvfølgelig beholde dine rettigheter. Dersom du har noen spørsmål om slik behandling eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss som angitt i punkt 18.

3. Elektronisk markedsføring

Ved å akseptere denne Personvernerklæringen kan du også samtykke til å motta nyhetsbrev og gunstige tilbud, samt at dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføring innenfor følgende kategorier: Russeutstyr, tjenester og produkter fra Russelogo.no, arrangementer og dugnadstjenester.

Samtykke til markedsføring er ikke nødvendig for å benytte våre Tjenester, og du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å kontakte oss som angitt i punkt 18.

Hvis du trekker tilbake ditt samtykke til å motta direkte markedsføring fra oss, vil vi likevel ikke slette dine opplysninger fra våre databaser, med mindre du uttrykkelig ber oss om det.

4. Behandlingsansvarlig

Vi, ved styrets leder, er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

Vår daglige leder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

5. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en fysisk person, for eksempel opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling menes enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

6. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av våre Tjenester, vil vi kunne behandle dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Adresse: Brukes for bestillinger i nettbutikken.
 • Betalingsinformasjon (for eksempel betalingshistorikk, dato og klokkeslett, beløp belastet, kontonummer, kredittsjekk, debet- og kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer): Brukes for å administrere bestillinger i våre nettbutikker.
 • Bilder: Brukes som referanse ved bestilling av russelogo via våre nettsider.
 • Kontakter: Dine kontakter fra din russegruppe brukes kun hvis disse er oppgitt.
 • Din bruk av våre Tjenester (for eksempel søkehistorikk og kommunikasjon mellom deg og oss): Brukes til statistikk, håndtering av henvendelser, kundeservice og for å gi deg en best mulig opplevelse.
 • E-postadresse: Brukes for registrering, innlogging, mottak av varsler og annen informasjon.
 • Fødselsdato: Brukes ved fakturering av bestillinger på nettsiden og til verifisering.
 • Mobiltelefonnummer: Brukes for innlogging, verifisering, bestillinger i nettbutikken og mottak av varsler og annen informasjon.
 • Navn: Brukes ved bestillinger i nettbutikken og deltakelse i våre Tjenester.
 • Russeår: Brukes for å lage relevante russelogo-design i våre Tjenester.
 • Passord: Brukes for registrering og innlogging.
 • Kjønn: Brukes for å tilby deg mer relevant innhold på vår nettside.
 • Postnummer: Brukes ved bestillinger på nettsiden og til statistiske formål.
 • Skole: Brukes for å lage relevante russelogo-design i våre Tjenester.
 • Gruppe: Brukes for å lage relevante russelogo-design i våre Tjenester.

Vi behandler normalt ikke sensitive personopplysninger om deg, med mindre det er relevant eller nødvendig for å kunne tilby våre Tjenester. Hvis vi ønsker å behandle sensitive personopplysninger, vil vi først søke ditt samtykke. Hvis slike opplysninger blir utlevert, samtykker du til at vi behandler sensitive personopplysninger i samsvar med denne Personvernerklæringen for det formål som er uttrykkelig angitt ved utlevering av personopplysning.

7. Når behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i følgende situasjoner: ved registrering for bruk av vår nettbutikk,  ved abonnement på nyhetsbrev, når du svarer på en undersøkelse eller mottar markedsføringskommunikasjon, ved bestilling av produkter fra våre nettbutikker, ved besøk på nettsidene våre, når du benytter bestemte funksjoner på nettsidene, ved utfylling av skjemaer, eller når du legger inn eller bruker informasjon på våre nettsider.

8. Formålet med vår behandling av dine personopplysninger

Vi prioriterer å behandle personopplysninger på en måte som sikrer konfidensialitet og gjør at du kan føle deg trygg.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av våre tjenester.

Vi vil behandle personopplysninger som vi mottar direkte fra deg, våre samarbeidspartnere, eller via tekniske metoder (for eksempel automatisk registrering gjennom våre servere) for de formålene som er beskrevet nedenfor. Dette inkluderer å tilby, overvåke og analysere bruken av våre nettsider, samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å kunne tilby deg en best mulig opplevelse når du benytter våre nettsider. Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester, vil vi behandle dine personopplysninger for å:

 1. Administrere undersøkelser og din bruk av nettsidene.
 2. Behandle ordrer og transaksjoner samt sende deg informasjon og oppdateringer vedrørende disse.
 3. Bistå deg og våre samarbeidspartnere i forbindelse med tvister.
 4. Følge opp dine forespørsler.
 5. Yte kundeservice når vi svarer på dine henvendelser om bistand.
 6. Utføre interne undersøkelser og risikovurderinger. Holde deg informert om våre tilbud, tjenester og nyheter.
 7. Håndtere sammenkobling mellom brukere i våre tjenester.
 8. Registrere og forebygge svindel, spam, misbruk, sikkerhetshendelser og annen skadelig aktivitet.
 9. Sende deg service- eller driftsmeldinger, som for eksempel oppdateringer, sikkerhetsvarsler og kontovarsler.
 10. Tilby, forbedre, vedlikeholde og beskytte våre tjenester og deres innhold for å gi deg best mulig kundeservice.
 11. Tilpasse din brukeropplevelse og levere det innholdet du er mest interessert i. Verifisere deg som bruker og informasjon du har gjort tilgjengelig gjennom våre tjenester.
 12. Verifisere og forenkle din bruk av siden ved bruk av Facebook-login. Ved å benytte deg av Facebook-login aksepterer du deres retningslinjer for data retningslinjer for data.

Vi utfører også anonymiserte analyser for å forbedre våre tjenester. Disse analysene gjennomføres ved bruk av aggregerte og anonymiserte personopplysninger, og slik informasjon kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Dersom du har gitt samtykke til elektronisk markedsføring, kan du også motta informasjon om tilbud og nyheter fra våre samarbeidspartnere innenfor kategoriene spesifisert i punkt 3.

Vi vil ikke bruke personopplysningene dine til andre formål enn de angitte, med mindre du uttrykkelig samtykker til bruk for andre formål. Personopplysninger utover dette behandles i samsvar med separat samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke tilbake slike samtykker ved å kontakte oss, som angitt i punkt 18.

9. Hvor lenge vil personopplysningene bli behandlet?

Vi vil ikke oppbevare dine personopplysninger lenger eller i større grad enn nødvendig for å oppfylle formålene angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er pålagt i henhold til gjeldende lovgivning, som for eksempel i henhold til bokføringsloven. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke underlagt slike begrensninger eller krav.

Tidsperioden vi lagrer personopplysninger vil variere avhengig av bruken av våre tjenester og hvilke personopplysninger det gjelder.

Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for våre formål, har vi prosedyrer for å slette eller anonymisere personopplysningene.

Du kan selv be om å få fjernet opplysninger fra din brukerprofil. Hvis du velger å slette profilen din, vil også dine personopplysninger bli slettet.

10. Deling av personopplysninger med tredjeparter

Vi samarbeider med tredjeparter for å levere våre tjenester og produkter, og vi kan dele dine personopplysninger med organisasjoner som fungerer som våre tjenesteleverandører eller samarbeidspartnere. Dette kan omfatte involvering i følgende områder:

 • Produksjon av russelogo
 • Produksjon av klistremerker
 • Logistikk og frakt
 • Produksjon av russe relaterte produkter
 • Levering av russe relaterte tjenester
 • Markedsføring
 • Databehandling, vedlikehold, gjennomgang og utvikling av våre forretningssystemer, prosedyrer, infrastruktur og annen IT-drift, inkludert testing eller oppgradering av våre datasystemer eller som på annen måte forenkler våre tjenester.
 • Regnskapstjenester
 • Inkassovirksomhet

Disse tredjepartene får kun tilgang til dine personopplysninger med formål om å oppfylle våre forpliktelser overfor deg, levere våre tjenester, eller dersom du har gitt samtykke til dette.

Vi benytter et verktøy kalt «Google Analytics» for å samle inn data om din bruk av våre nettsider. Google Analytics samler inn data som hvor ofte du besøker våre nettsider, hvilke sider du besøker, og hvilke andre nettsider du var innom før du kom til våre nettsider. Vi bruker dataene vi får fra Google Analytics for å forbedre våre nettsider. Google Analytics samler kun inn IP-adressen som er tildelt deg den dagen du besøker våre nettsider, ikke ditt navn eller annen identifiserende informasjon. Vi kombinerer ikke dataene samlet inn ved hjelp av Google Analytics med personopplysninger. Selv om Google Analytics oppretter en permanent informasjonskapsel i nettleseren din for å identifisere deg som en unik bruker neste gang du besøker våre nettsider, kan ikke informasjonskapselen brukes av andre enn Google. Googles mulighet for å bruke og dele informasjon samlet inn av Google Analytics om dine besøk på våre nettsider er regulert av vilkårene for bruk av Google Analytics. Du kan forhindre at Google Analytics gjenkjenner deg ved returbesøk på våre nettsider ved å deaktivere informasjonskapsler i din nettleser.

Før vi utleverer personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, krever vi at tjenesteleverandørene kun bruker slike personopplysninger for å yte tjenester til oss, og vi innhenter nødvendige garantier for beskyttelse av dine personopplysninger.

Når vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne, inngår vi databehandleravtaler for å sikre at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. For eksempel, de som fakturerer for oss, skal kun bruke opplysningene de får fra oss til fakturering og ikke noe annet.

Av sikkerhetsgrunner oppgir vi ikke navnene på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

Vi vil normalt ikke dele din kundeinformasjon med eksterne parter, med mindre utlevering av personopplysningene skjer under følgende omstendigheter:

 1. Med samtykke fra den personen opplysningene gjelder.
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
 4. Som ledd i betalingsinnkreving eller lignende situasjoner der det foreligger saklige grunner.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt overholde forpliktelser som følger av gjeldende personvernlovgivning til enhver tid.

Dersom det er pålagt ved lov eller det foreligger mistanke om lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, kan personopplysninger vi har lagret om deg utleveres til offentlige myndigheter.

Vi vil periodisk utlevere anonymiserte opplysninger til våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vil bli aggregert hos oss og deretter utlevert i anonymisert form til tredjeparter.

Hvis personopplysninger kan bli overført til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon som involverer hele eller deler av vår virksomhet, vil vi overføre dine personopplysninger dersom de berørte partene har inngått en avtale der innsamling, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som berøres av transaksjonen. Personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet få tilgang til personopplysningene samlet inn av oss og påta seg rettighetene og forpliktelsene vedrørende dine personopplysninger, som beskrevet i denne personvernerklæringen.

11. Tredjepartslenker

Fra tid til annen, etter eget skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjepartsprodukter eller -tjenester på våre nettsider. Vi kan også ha lenker på våre nettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse lenkene tilbys kun for din orientering. Disse tredjepartsnettstedene har separate og uavhengige personvernpolicyer. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringene for hvert nettsted du besøker. Vi har ikke ansvar for innholdet og aktivitetene på disse nettstedene.

12. Synlighet

Vi vil vise dine personopplysninger på din profilside og andre steder på nettsidene i henhold til innstillingene du angir i din profil og din interaksjon med andre brukere. Vi anbefaler at du beskytter din anonymitet hvis du anser det nødvendig, og vi oppfordrer deg til å tenke nøye gjennom hvilke personopplysninger du oppgir på din profilside eller i forbindelse med din interaksjon med andre brukere.

13. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre. Vår bruk av informasjonskapsler reguleres av våre retningslinjer for informasjonskapsler. Vi behandler informasjon samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler som ikke-personlig informasjon, med unntak av IP-adresser eller lignende identifikatorer.

14. Sikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi vårt ytterste for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet i kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller endring av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelige for et begrenset antall personer med spesielle rettigheter til slike systemer, som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetstiltak.

Vi evaluerer våre datainnsamlings-, lagrings- og behandlingspraksiser, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte mot uautorisert tilgang til våre datasystemer.

Alle betalingstransaksjoner som innebærer verifisering av personnummer, behandles via en ekstern leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. Personnummeret du oppgir blir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).

Hvis en ansatt hos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd, og vi vil kunne iverksette disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av våre nettsider, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd, og vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert opphør av avtaler mellom oss og den enkelte organisasjonen.

Ved avvik angående dine personopplysninger, vil vi varsle deg via e-post innen fire virkedager.

15. Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger kan bli overført innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og til andre land som er vurdert av Europa-kommisjonen å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i henhold til artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ved å samtykke til denne Personvernerklæringen samtykker du til slike overføringer. Vi forsikrer deg om at vi kun vil overføre personopplysninger til tredjeparter som har implementert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger.

16. Dine rettigheter

Vi vil gjøre det enkelt for deg å utøve dine personvernrettigheter hos oss, og du har flere rettigheter. Du kan kontakte oss som angitt i punkt 17 for å utøve disse rettighetene. Disse rettighetene inkluderer:

 1. Informasjon: Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem.
 2. Innsyn: Du har rett til å kreve innsyn i de personopplysningene vi har om deg og få en kopi av dem.
 3. Rettelse: Du har rett til å kreve at vi retter og supplerer opplysninger om deg.
 4. Sletting: Du kan be om sletting av alle personopplysninger vi har om deg, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste du fortsatt ønsker å ha tilgang til, eller hvis vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en viss tid. Hvis du sletter alle dine kundedata, vil også brukerforholdet ditt hos oss opphøre.
 5. Begrensning: Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 6. Dataportabilitet: Du kan be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 7. Innsigelse: Du kan be om at vi ikke bruker dine opplysninger til direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Merk at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger i henhold til lov. Personvernlovgivningen i Norge er hovedsakelig regulert av personopplysningsloven, men andre lover, som for eksempel ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven, gir også retningslinjer for behandling av personopplysninger.

For å beskytte oss mot falske forespørsler om tilgang, kan vi kreve tilstrekkelig informasjon fra deg for å bekrefte at den som gjør forespørselen, er autorisert til å gjøre det.

Registrerte brukere kan også gjennomgå, oppdatere, rette eller slette enkelte personopplysninger som er oppgitt i registreringen eller profilen sin ved å endre innstillingene i profilen. Hvis du sletter alle slike personopplysninger helt, kan profilen din bli deaktivert.

17. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre personvernerklæringen fra tid til annen, og vil varsle deg om vesentlige endringer som krever nytt samtykke fra deg. Den gjeldende versjonen av erklæringen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider. Vi kan også forsøke å kontakte deg direkte via e-post eller varsler på nettsiden ved større endringer.

18. Kontaktopplysninger

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter til innsyn, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet eller innsigelse av personopplysninger, eller har spørsmål eller forespørsler om personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på kontakt@russelogo.no.

Vi vil ta imot alle klager og gjennomgå dem grundig. Hvis en klage er funnet å være berettiget, vil vi iverksette alle rimelige tiltak for å løse problemet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet om enhver sak som gjelder behandling av dine personopplysninger. Du finner kontaktinformasjon for Datatilsynet på deres nettsider: https://www.datatilsynet.no/.